240 Squadron

Saro London II

~ November 1939

================