33. observation squadron
[Armia Poznań]

RWD-14
CO Capt. Stanisław Zaleski


*****************************