31. Eskadra Rozpoznawcza
[Armia Karpaty]

RWD-8
PZL P.23B
CO Capt. Witalis Nikonow

*************** Location Sought ***************