121. Eskadra Myśliwska

PZL P.11
CO Capt. Tadeusz Sędzielowski

 


*****************************

122. Eskadra Myśliwska

PZL P.11
CO Capt. Mieczysław Wiórkiewicz

 


*****************************

III/2. Dywyzjon Myśliwski
[Armia Kraków]

PZL P.7
PZL P.11
RWD-8
CO Capt. Mieczysław Medwecki

 

121. Eskadra Myśliwska [wikipedia.pl]

122. Eskadra Myśliwska [wikipedia.pl]

III/2. Dywiyzjon Myśliwski [wikipedia.pl]