I./JG 52

Luftgau-Kommando VI

Messerschmitt Bf109E

=====================