II./JG 26

Luftgau-Kommando VI

Messerschmitt Bf109E

==================